Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee seurata Opetushallituksen
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelmaa määrittää laaja-alaisen oppimisen alueet, jotka toimivat perustana koko varhaiskasvatukselle:


AJATTELU JA OPPIMINEN
KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU
ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT
MONILUKUTAITO- SEKÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN


Taidekasvatusta pystytään hyödyntämään kaikissa laaja-alaisen oppimisen alueissa, ja järjestämäni opetuskokonaisuuden yksi tavoite on lisätä taidekasvatuksen käyttöä laaja-alaisen oppimisen tukena.

Mitä taas itse taidekasvatukseen tulee, tällä hetkellä erityisesti varhaiskasvatuksessa on huutava pula taidekasvatuksesta KARVI:n arvionkin mukaan. Koulutuksen hintaan kuuluu kirjallinen työkalupaketti taidekasvatuksen toteutusideoista.

Koulutuksen kesto n.8h

hinta 150€/osallistuja (hinta sisältää ALV:n 24% ja tehtäväpaketin, ilman tehtäväpakettia 125 €/hlö)

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opettaminen voi olla haastavaa ilman valmiita työkaluja asian käsittelyyn ryhmissä. 

"Vaade kestävän kehityksen edistämisestä ja ympäristövastuullisten kansalaisten kasvattamisesta on kirjattu opetus- ja kasvatusalan strategioihin ja suunnitelmiin. Ympäristökasvatuksen tulisi olla itsestäänselvä osa arkea ja vahvistaa johdonmukaisesti ympäristövastuullisuutta. Tuoreissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että päiväkodin tai koulun vallitseva toimintakulttuuri ei tue kestävän kehityksen kasvatusta. Vakiintuneet ajatusmallit ohjaavat toimintaamme huomaamatta"

Ympäristökasvatus.fi viitattu 6.9.2019   

Tässä koulutuksessa pureudutaan käytännön toimiin ja annetaan opettajille työkaluja toteuttaa käytännön ympäristökasvatusta omissa organisaatioissaan. Koulutuksen hintaan sisältyy tehtäväpaketti, jonka osia voi toteuttaa omien mahdollisuuksien ja ryhmän mielenkiinnonkohteita mukaillen omassa organisaatiossaan. Koulutus järjestetään organisaation omissa tiloissa. Tehtäväpaketti soveltuu kaikille luokka-asteille varhaiskasvatuksesta lähtien pienin sovellutuksin. Tehtäväpaketti soveltuu myös erityisryhmien käyttöön!

Koulutuksen kesto n.5 tuntia, hinta 105 €/hlö sisältäen tehtäväpaketin (ilman tehtäväpakettia 85€/hlö). Vähimmäisosallistujamäärä 5 henkilöä. Hinnat sisältävät ALV:n 24%. 

Tibby's Design.png
Luontoyrittäjyysverkoston_logo.jpg

Kolari, Finnish Lapland

biestudioinfo@gmail.com

+358 45 3293429

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle